Perkara yang nampaknya saja mudah, tetapi sukar menyelesaikannya.