Sesuatu bahaya besar biasanya didului dengan tanda-tanda dan alamatnya.