Tingkah laku juga yang menyebabkan seseorang itu binasa.