Kerana melawan perintah (menentang) orang yang berkuasa akhirnya mendapat kesusahan.