Hendak membuat sesuatu pekerjaan yang melebihi kekuasaannya.