Hidup dengan usaha sendiri tanpa meminta pertolongan orang lain.