Kebaikan hendaklah dibalas dengan kebaikan. sariat (syari\’at) = aturan agama, di sini dimaksudkan kepada perbuatan; hakikat = kebenaran, yang sebenarnya jadi pendorong perbuatan.