Orang yang tinggal sendirian senantiasa menjadi tumpuan percakapan.