Lahirnya saja kelihatan senang tetapi yang sebenarnya sangat melarat.