Kebesaran seseorang itu kerana dimuliakan dan dibesarkan oleh anak buahnya.