Ketua yang selalu menjagai anak buahnya jauh dan dekat.