Pencarian tambahan selain daripada gaji. ranap pertulang = ranap disangga; ijuk penebal = ijuk untuk penebal.