Kehilangan orang tempat menumpang hidup kerana, sudah jauh berpisah atau sudah meninggal.