Manusia mati mestilah meninggalkan nama dan perbuatan yang baik.