Yang diperoleh lebih daripada yang dikehendaki. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Hendak air pancuran terbit, b. Hendak ulam, pucuk menjulai).

  • nurqairunnissa

    i really appy now
    saya suka awak

    • nurqairunnissa

      apa kah peribahasa