Pengetahuan tidak mudah dihamburkan di mana-mana saja. dilelehkan = dibocorkan.