Perempuan yang menduakan suaminya. (Peribahasa lain yang sama makna: Pelesit dua sejinjang).