Perempuan yang menduakan suaminya. (Peribahasa lain yang sama makna: Perahu satu nakhoda dua).