Hendaklah insaf bahawa sekalian yang hidup itu akan mati juga.