Kesukaan awak, kebencian orang. pejatian = kesukaan.