Mendapat malu besar kerana kejahatan telah diketahui orang.