Mendapat kemalangan dalam usaha; pekerjaan terhalang kerana kematian.

  • obm

    Is this true?