Orang yang berakal budi, tidak mudah terdorong oleh hawa nafsu.