Menyelidiki sesuatu perkara dengan saksama. tukik = arah ke bawah.