Sesuatu yang menjadi milik kita dapat dibagikan mengikut sekehendak hati.