Orang yang suka berbantah dan berlainan faham daripada orang banyak.