Mendapat celaka kerana kesalahan orang lain. pirik = memipis, menumbuk lumat-lumat.