Mahu mendapat keuntungan tetapi tidak mahu berugi.