Berhajat kepada sesuatu yang baik, tiba-tiba yang buruk pula diperoleh.