Putus kasih oleh sebab telah lama atau kerana perselisihan; orang tua yang melarat hidupnya.