Kejahatan dapat diketahui daripada musuh, kebaikan dapat diketahui daripada sahabat.