Hendak memperoleh kejayaan selalunya lambat, tetapi hendak jatuh mudah sekali.