Membuat sesuatu pekerjaan menurut aturannya. (Peribahasa lain yang sama makna: Naik dari janjang, turun dari tangga).