Musuh yang tiada diketahui, yang sangat dekat atau yang ada dalam lingkungan sendiri.

  • qiqi

    maksud ibarat gelas , biarpun tidak berkecai namun pasti akan ada retaknya