Tidak dapat dilarang seseorang itu daripada berkata-kata.