Peralatan perkahwinan diadakan secara besar-besaran, tetapi perjodohannya tidak kekal.