Sudah habis kesabarannya. (Peribahasa lain yang sama makna: Telah penuh sebagai bersukat).