Mencampurkan sesuatu yang buruk kepada yang baik, akhirnya yang baik itu jadi binasa.