Mengerjakan sesuatu yang tidak mendatangkan faedah.