Menolong orang yang membuat kesalahan, akhirnya menyusahkan diri sendiri.