Mencelakakan kawan sendiri. (Bandingkan dengan: Menggunting dalam lipatan).