Orang yang mengada-ada kerana kekayaan atau kebesaran yang baru diperolehnya.