Menegahkan sesuatu yang akan mendatangkan keuntungan atau kesenangan kepada diri sendiri. melabuh = beranak.