Perselisihan yang sudah lama selesai kalau diingat-ingatkan kembali akan berbangkit semula.