Mendapat kecelakaan kerana perbuatannya atau tabiatnya sendiri.