Melakukan sesuatu pekerjaan hendaklah mencontoh teladan yang baik.