Salah terima (merasa dirinya tersinggung oleh perkataan orang).