Mencari penghidupan hendaklah berpengetahuan (modal atau alat).