Lain yang dikehendaki, lain pula yang diperoleh. setoka = pari kecil.