Orang yang hanya mahu menerima saja, tetapi tidak mahu memberi.